Hoạt cái nhĩ ái ngã

7 Apr

Tác giả: La Liên

Thể loại: Hiện đại, hài, nhất công nhất thụ ( Tạ Tranh Ngôn x Lâm Lạc Tùng)

Dịch: QT tiên sinh

Edit:Meomodimua

Tình trạng edit : đang tiến hành s999-1280

p/s: từ chương 1 -> 6 xin sang xem nhà Cực Lạc Cung

http://doanchick.wordpress.com/ho%E1%BA%A1t-cai-nhi-ai-nga/

Đây là bản edit thử ,không hoàn toàn đúng 100% bản gốc ,có gì mong bỏ qua *cúi chào*

Advertisements

One Response to “Hoạt cái nhĩ ái ngã”

  1. meomodimua July 14, 2013 at 5:35 pm #

    Reblogged this on My Blog and commented:

    Mèo mờ đi mưa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: